Monday, 04/07/2022 - 09:28|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG VƯƠNG

Giới thiệu trường Tiểu học Đồng Vương - Yên Thế - Bắc Giang

“Đồng Vương mảnh đất cao cao
Phía Đông giáp với Đồng Tiến, Đồng Hưu
Phía Nam giáp với Tam Hiệp, Hồng Kỳ, Đồng Tâm
Phía Bắc giáp với Đồng Tiến anh em
Phía Tây thì giáp Tam Tiến với Canh Nậu bạn xa
Người dân chăm chỉ thật thà
Chăn nuôi, cấy hái, cuốc cày sớm hôm
Dân cư thì sống không đông
Nhưng mà đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau
Đó là mảnh đất thân thương
Làm nên lịch sử, làm nên con người”

Trường Tiểu học Đồng Vương được thành lập từ tháng 8 năm 1999, trên cơ sở tách ra từ trường PTCS Đồng Vương số 1 huyện Yên Thế. Hiện nay, điểm trường chính nằm trên bản La Xa và 02 điểm trường lẻ nằm trên bản Đồng Đảng và Trại Tre. Tổng diện tích đất ba điểm trường là 9467 m2. Trường TH Đồng Vương là đơn vị trường thuộc xã đặc biệt khó khăn, mạng lưới trường rộng nhiều điểm trường lẻ, mật độ dân số thưa; điều kiện kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn. Từ năm học 2020-2021, thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; CBGV đã được tiếp cận với PPDH-GD đổi mới theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Trường Tiểu học Đồng Vương được đầu tư xây dựng đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 lần 3 vào tháng 12 năm 2016 và tiếp tục đầu tư cho chuẩn lại vào năm 2021. Đây là cơ hội tốt nhất để tạo dựng một môi trường giáo dục đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của học sinh. Đội ngũ CBQL và giáo viên đang được bố trí học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Xu hướng liên kết giữa các trường có thế mạnh để hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển tạo cơ hội cho CBGV học tập, mở rộng tầm nhìn và năng lực công tác giáo dục.